Privacybeleid en Cookies

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met  HCA Computers, Vissersdijk beneden 17 3319 GW Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 23076695.

Versie: 10-02-2019, v.1.03

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.


Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website Monitorkap.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.


Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat HCA Computers in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. HCA Computers gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het verlenen van toegang tot onze website; Hiervoor bewaren wij uw loginnaam en wachtwoord. Wij bewaren deze gegevens omdat u hier toestemming voor gegeven heeft. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u via uw account of door middel van een directe Email aan ons verzoekt uw account uit te schakelen.
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website; Hiervoor bewaren wij uw loginnaam en wachtwoord. Wij bewaren deze gegevens omdat u hier toestemming voor gegeven heeft. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u via uw account of door middel van een directe Email aan ons verzoekt uw account uit te schakelen.
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; Hiervoor bewaren wij uw loginnaam, wachtwoord, naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Wij bewaren deze gegevens omdat u hier toestemming voor gegeven heeft. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u via uw account of door middel van een directe Email aan ons verzoekt uw account uit te schakelen.
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt; Hiervoor bewaren wij uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres in onze webapplicatie. Wij bewaren deze gegevens omdat u hier toestemming voor gegeven heeft. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u via uw account of door middel van een directe Email aan ons verzoekt uw account uit te schakelen. Tevens worden deze gegevens opgeslagen in ons administratiesysteem.  Wij bewaren deze gegevens omdat u hier toestemming voor gegeven heeft. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u door middel van een directe Email aan ons verzoekt uw account uit te schakelen.
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; Hiervoor bewaren wij uw IP-adres. Wij bewaren deze gegevens omdat u hier toestemming voor gegeven heeft. Deze gegevens worden een jaar bewaard en worden daarna automatisch gewist.
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot HCA Computers, haar relaties en haar medewerkers;Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • btw-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.


Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden


Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.Gegevensbeveiliging

HCA Computers maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.Cookies

Op deze website worden traffic cookies gebruikt te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens te analyseren over het webverkeer en onze website te verbeteren om deze aan te passen aan de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van HCA Computers of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:


CART

De associatie met uw winkelmandje.

CATEGORY_INFO

Slaat de categorie info op van de pagina waardoor de pagina’s sneller geladen kunnen worden.

COMPARE

De items die uw vergelijkings lijst bevat.

CURRENCY

Uw voorkeursvaluta

CUSTOMER

Een encrypted versie van uw klant id met de betreffende website.

CUSTOMER_AUTH

Een indicator dat u bent ingelogd.

CUSTOMER_INFO

Een encrypted versie van de klantgroep waar u toe behoort.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Bevat het klantsegment ID

EXTERNAL_NO_CACHE

Een waarde welke bevat of de cache ingeschakeld is of niet.

FRONTEND

Uw sesssie ID op de server.

GUEST-VIEW

Maakt het voor niet ingelogde gebruikers (gasten) mogelijk een winkelmandje aan te maken.

LAST_CATEGORY

De laatste categorie welke u bezocht heeft.

LAST_PRODUCT

Het laatste product dat u bekeken heeft.

NEWMESSAGE

Indicator welke signaleert of er een nieuw bericht voor uw is.

NO_CACHE

Indicator welke aangeeft of het toegestaan is om cache te gebruiken.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Een link naar informatie over uw winkelwagen en paginaviews als u dit opvraagt aan de website.

POLL

Het ID van alle reviewvelden waar u de afgelopen perioden op gereageerd hebt.

POLLN

Informatie over de polls waar u de laatste periode in gestemd heeft.

RECENTLYCOMPARED

De items die u kortgeleden heeft vergeleken.

STF

Informatie over producten van de website welke u gemaild heeft naar vrienden.

STORE

De storeview of taalinstellingen welke u geselecteerd heeft

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicator welke bijhoudt of een klant cookies accepteert.

VIEWED_PRODUCT_IDS

De producten die u kortgeleden heeft bekeken.

WISHLIST

Een encrypted overzicht van de producten die u aan uw wenslijst heeft toegevoegd.

WISHLIST_CNT

Het aantal items in uw wenslijst.

 

 

 Analytische cookies


Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

Google Analytics Cookies.In- en uitschakelen van cookies


U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.Verwijderen van cookies


De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.Links naar andere websites van derden


Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.Uw wettelijke rechten


Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via [email protected], of door telefonisch contact met ons op te nemen via 078-614.88.20 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

•             uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

•             inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

•             het laten corrigeren van fouten;

•             het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

•             intrekken van toestemming;

•             bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

•             overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring


Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.Contactgegevens


HCA Computers

Vissersdijk Beneden 17

3319 GW  Dordrecht

KvK nummer 23076695


Autoriteit Persoonsgegevens


Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.